Schooljaar 2010-2011

Het is tot een echte traditie gekomen: op 14 januari 2011 was het weer eens zover:

onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, en dit alweer voor de zesde keer...

 

We konden nog niet terecht in de spiksplinternieuwe grote zaal van Ourodenberg, deze was nog niet klaar, maar wel in het al even spiksplinter-vernieuwde zaaltje, dat was al wel gebruiksklaar...

De voorbereiding:
En toen was alles klaar...
... en mocht iedereen over de rode loper binnenkomen.
Meteen was er een gezellige, drukke sfeer bij een natje en een droogje.
En de CODI had natuurlijk zijn jaarlijkse speech klaar, waarin duidelijk werd dat iedereen het dubbel en dik verdient om over de rode loper zijn/haar intrede te mogen doen.

Beste collega’s, beste bestuursleden,

 

Er is al weer een jaar voorbij, de tijd vliegt toch hé…

Ik zou willen beginnen met u allemaal een geweldig jaar toe te wensen. Een jaar waarin zowel privé als op school alles mag verlopen zoals je dat zelf wenst.

Wij willen voor jullie vandaag de rode loper uitrollen omdat jullie dat op en top verdienen.

En ik zou vandaag eens willen beginnen met de mensen van onze schoolbesturen te bedanken.

Zij nemen alle verantwoordelijkheid voor onze scholen en voor onze schoolgemeenschap op hun schouders. En die verantwoordelijkheid wordt van jaar tot jaar maar groter en complexer. Deze mensen nemen deze zware taak volledig belangeloos ter harte, zonder enige vorm van vergoeding of wat dan ook. Het is ongelooflijk dat wij in deze tijden nog steeds bekwame mensen vinden om als vrijwilliger onze vzw’s draaiende te houden. Ik kan alleen maar mijn grote dank en mijn respect voor deze mensen uitspreken.

 

Onze scholengemeenschap bestaat ondertussen officieel zes jaar.
Dit betekent dat de eerste officiële periode erop zit. Dit betekent niet dat onze scholengemeenschap ophoudt te bestaan. Integendeel zelfs, alle zes de scholen en hun respectievelijke schoolbesturen hebben de intentie uitgesproken om de volgende drie jaar, want de volgende cyclus bestaat maar uit drie schooljaren, met onze scholengemeenschap verder te gaan.

Misschien breidt ze zelfs lichtjes uit, want de school van Ramsel is vragende partij om vanaf volgend schooljaar in te stappen. De knoop hier rond is nog niet definitief doorgehakt, maar de voorbereidingen rond deze samenwerking zijn toch gestart en het ziet er naar uit dat dit toch wel een definitieve vorm aanneemt. We zullen jullie van de vorderingen op de hoogte houden en zeker de leden van het OCSG hebben inspraak in deze materie. Zij hebben zich al positief uitgelaten over de toetreding van Ramsel.

Onder de directies hebben we samenwerking gedurende de voorbije periode ook grondig geëvalueerd. Deze evaluatie was voor een groot deel positief, maar bracht toch ook nog een aantal werkpunten en kansen voor de komende schooljaren naar voren.

 

Het is inderdaad zo dat de samenwerking binnen de scholengemeenschap zich vooral toespitst  op de samenwerking tussen directies, en directies en schoolbesturen. Daar zou in de toekomst verandering moeten in komen.
Toegegeven ook onze zorgcoördinatoren hebben hun samenwerking dit schooljaar nieuw leven ingeblazen. En onze administratieve medewerkers weten elkaar ook goed te vinden, als ze met vragen zitten, maar er moeten toch nog meer vormen van samenwerking mogelijk zijn.

We zijn indertijd enthousiast begonnen met een uitwisseling rond techniek en rond wo-thema’s, maar dat is toch allemaal een stille dood gestorven.

En ik denk dat er binnen onze scholengemeenschap kansen moeten zijn zodat niet iedereen aan zijn werktafeltje zelf het warm water moet zitten uitvinden.

Daar willen we in de komende jaren werk van maken.

En het is daarom dat we voor jullie vandaag de rode loper uitrolden, omdat we jullie allemaal heel erg waarderen en omdat we weten dat onze scholen goed draaien omdat jullie je dag in dag uit weer helemaal smijten voor onze kinderen. En daarom moet onze scholengemeenschap een pak meer kunnen betekenen dan alleen maar een vorm van werkzekerheid voor TADD’ers, of voor onze vastbenoemden, dat ze toch naar één van onze eigen scholen kunnen gereaffecteerd worden, mocht dat nodig zijn.

We hebben sinds vorige week een kleine, bescheiden stap gezet: een experiment, zeg maar.

Er is via de website van de Parel een forum opgestart voor onze zorgcoördinatoren, uiteraard alleen bereikbaar voor hen. Hier kunnen zij alle onderwerpen, vragen, moeilijkheden… aankaarten bij hun collega’s en deze kunnen dan op deze vragen natuurlijk ook reageren, zodat zij elkaar zo kunnen helpen en bijstaan bij alles wat maar denkbaar is in verband met hun job…

Op het moment dat dit goed werkt, zouden we ook zoiets kunnen opzetten voor leerkrachten, ict-coördinatoren, lo-leerkrachten, administratieve medewerkers…, indien hier vraag naar is, natuurlijk.

Met de directies, en de bestuursleden, willen we ook eerstkomend een visie uitschrijven over onze scholengemeenschap en van daaruit een beleidsplan opstellen voor de komende drie jaren. Hierin zullen de werkpunten voor een nog betere samenwerking opgenomen worden met de bedoeling ze ook uit te voeren, natuurlijk.

Ik wil eindigen te vragen of jullie het hopelijk deugddoend vonden om eens op een uitgerolde rode loper een receptie te mogen betreden en met iedereen nog eens van harte te bedanken voor zijn of haar inzet voor onze kinderen, dag in dat uit.

Proost.

 

En toen zat de sfeer er in...

... en werd er geklonken, gedronken, gelachen, overlegd, gekeuveld...

N